Power Brands

Power Brands е една от водещите български дистрибуторски компании в бързооборотния сектор. Фирмата е дъщерно дружество от холдинга на VP Brands International - лидер в производството на висококачествени вина и алкохолни напитки. Освен продуктите на VP Brands, компанията дистрибутира и управлява марките на водещи винарни в България като Вила Ямбол и New Bloom Winery. За момента, екипът на Power Brands се състои от над 260 професионалисти, които се развиват в звената Продажби, Маркетинг и Логистика.