Участници

01.11.2018

Винекс Преслав

30.10.2018

Винпром Търговище

24.11.2017

Вини Сливен

22.11.2017

Tikves