Анасонови спиртни напитки – видове, традиции, бъдеще